ESILEHT | PAKKUMISED | TEENUS | HINNAKIRI | UUDISED | GALERII | VIITED | TÖÖTAJAD | ASUKOHT

HINNAKIRI  
Teenuste hinnakiri
Teenustasud:

 Metsandus

 • lageraie  (hind kokkuleppel)
 • harvendusraie (hind kokkuleppel)
 • metsamaterjali väljavedu, sõltub veo pikkusest
 • okste kokkuvedu , sõltub veo pikkusest
 • alusmetsaraie (hind kokkuleppel)
 • valgustusraie (hind kokkuleppel)
 • metsa istutamine (hind kokkuleppel)
 • metsakultuuride hooldus (hind kokkuleppel)
 • metsanoorendike hooldus (hind kokkuleppel)
 • võsalõikus (hind kokkuleppel)
 • ohtlike puude langetamine (hind kokkuleppel)

Jõgeva Kinnisvara OÜ, GSM: +372 528 6512, Tel/faks: +372 77 51 353 AlignSoft - koduleht.net