ESILEHT | PAKKUMISED | TEENUS | HINNAKIRI | UUDISED | GALERII | VIITED | TÖÖTAJAD | ASUKOHT

TEENUS  
Teostame
 • metsamaterjali ülestöötamist 
 • metsamaterjali väljavedu
 • alusmetsaraiet 
 • valgustusraie
 • metsa uuendamist "metsataimede istutamine"
 • metsakultuuride hooldust
 • metsanoorendike hooldust
 • võsalõikus
 • ohtlike puude langetamist
 • raiejäätmete kokkuvedu ja hakkimine
 • kraavide, põldude puhastamine võsast ja hakkimine
Ostame
 • metsakinnistuid
 • raieõigust
 • metsamaterjali
Jõgeva Kinnisvara OÜ, GSM: +372 528 6512, Tel/faks: +372 77 51 353 AlignSoft - koduleht.net